Cassio

 • Verdiskapet Cassio gir dine verdier en enestående tredoblet beskyttelse:cash-safes-rosengrens-cassio
 • Innbruddsbeskyttelse - sertifisert i klassene III-VI
 • Eksplosjonsbeskyttelse - sertifisert i klassene III-VI EX
 • Brannbeskyttelse – sertifisert NT Fire 017- 60 P.
 • Åtte størrelser – 111 til 1117 liter i 3 forskjellige forsikringsklasser
 • FG godkjent

Cassio er godkjent av ECB•S og SBSC i henhold til EN 1143-1-standarden.

Cassio er også sertifisert i klassene III-VI EX av ECB•S og SBSC for beskyttelse mot eksplosjon
og NT Fire 017 – 60 Papir av testinstitutt, SP, for 60 minutters brannbeskyttelse av dokumenter.

Verdiskap i klassene IV og V må være utstyrt med minst to låser i klasse B, og pengeskap i klasse VI med minst to låser i klasse C. Dette er viktig for gyldigheten av verdiskapets EN 1143-1-sertifikat.
Alle lås er sertifisert i henhold til standarden EN 1300.

På et Cassio verdiskap kan det foretas følgende tillegg/endringer: Deponeringsenhet med skuff, åpning for rørpoststystem, 1 – 4 rekker med bankbokssøyler, og DOCT-alarmsystem med innebygde registreringssensorer mot støt, varme og seismisk rystelse. Verdiskap med ekstra beskyttelse mot diamantkjerneboring (CD) kan leveres på bestilling. 


Innredning;
 • Hylle
 • Forsterket hylle
 • Hylle for hengemapper
 • Låsbar skuff
 • Låsbar rom

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på