Atlantic

  • Sertifiserte pengeskap i klassene I til IVcash-safes-rosengrens-atlantic
  • Sju størrelser – 40 til 540 liter
  • Alternativt deponeringssystem
Atlantic verdiskap gir sertifisert innbruddsbeskyttelse i klassene I til IV. Hele serien er blitt testet og godkjent av ECB•S i henhold til EN 1143-1-standarden.

Atlantic-serien leveres som standard med nøkkellås. Leveres også med elektronisk lås. Skapet kan leveres med to låser på bestilling.

Alle låser skal oppfylle EN 1300-klassifiseringene for låser med høy sikkerhet. Atlantic kan også utstyres med en intern eller ekstern deponeringsfunksjon. Den eksterne deponeringsanordningen monteres på toppen av verdiskapet og deponeringene gjøres inn i et låsbart rom inne i verdiskapet. Intern deponering kan gjøres inn i et låsbart skap med en spalteåpning.
atlantic-capacity

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på