Brannsertifisering - innbruddstest

Branntester

Chubbsafes DuoGuard er testet og godkjent i hht. den Europeiske standarden EN 1047-1 til 60P, dvs 1 times brannsikring for papir. Sertifikatet utstedes av ECB-S (European Certification Board – Security Systems.)

Test steg 1

Skapet plasseres i en stor ovn som varmes opp til en temperatur på 1000 °C i løpet av 60 minutter, for å simulere effektene av en alvorlig brann.

Test steg 2

Etter en time tas skapet ut av ovnen og avkjøles. Når skapet deretter åpnes kan man notere at den innvendige temperaturen aldri oversteg 150 grader C. Papirets kritiske punkt ligger på ca. 170 °C

Innbruddstest

Chubbsafes DuoGuard er godkjent av ECB-S ihht. den Europeiske standarden EN1143-1 til grad 0 og 1. Godkjent for beløp i klasse 0: kr. 50.000,- og klasse 1: kr. 75.000,- . Ved godkjent alarm kan beløpet ganges (x) med 2,5.

Et antall ulike innbruddsverktøy brukes for å teste Chubbsafes DuoGuards motstandskraft. Alt fra kraftig håndverktøy som slag- og bryteverktøy til skjærebrennere, lanser og sveiseapparater.

Vidar Dysjeland

Service koordinator
51 96 12 00
92 65 29 48

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på