Milestone XProtect

Milestone er en brukervennlig programvare som sørger for at du kan se bilder live og enkelt spole tilbake for å se tidligere opptak. Det er enkelt å ta ut bilder eller opptakssekvenser for videre behandling. Programvaren gir mulighet for i ettertid å zoome inn, samt å lagre opptak for videre behandling.

xpsc7 screenshot live opensidepane highres
Tradisjonelle opptakere begrenser seg til 4,8 eller 16 kamerainnganger. Milestone håndterer sømløst antall kamerainnganger i stedet for å ha dedikerte kamerainnganger. Vi konfigurerer opp maskinen med antall lisenser for antall kamera som skal benyttes. Det er dermed enkelt å oppgradere til flere kamera, og det egentlig ingen øvre grenser for antall kamera i ett system.

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på