Milestone XProtect

Milestone er en brukervennlig programvare som sørger for at du kan se bilder live og enkelt spole tilbake for å se tidligere opptak. Det er enkelt å ta ut bilder eller opptakssekvenser for videre behandling. Programvaren gir mulighet for i ettertid å zoome inn, samt å lagre opptak for videre behandling.

xpsc7 screenshot live opensidepane highres
Tradisjonelle opptakere begrenser seg til 4,8 eller 16 kamerainnganger. Milestone håndterer sømløst antall kamerainnganger i stedet for å ha dedikerte kamerainnganger. Vi konfigurerer opp maskinen med antall lisenser for antall kamera som skal benyttes. Det er dermed enkelt å oppgradere til flere kamera, og det egentlig ingen øvre grenser for antall kamera i ett system.

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
51 96 12 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger

Personvern

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
51 96 12 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger