Detec Next

Detec Next er betegnelsen på en ny generasjon programvare for videoovervåking fra Detec AS. Detec Next er en brukervennlig, fleksibel og skalerbar programvare, som enkelt kan bygges ut med det antall kameraer, servere og klientmaskiner som trengs i et system. Detec AS har utviklet programvare for videoovervåking siden tidlig 90-tall og vært en ledende aktør innen videoanalyse. Denne erfaringen bidrar til en sikker programvare som er så fleksibel at man kan investere i en rekke unike og innovative funksjoner som måtte behøves uten å være avhengig av tredjepartsløsninger


Nøkkelfunksjoner:
Windows Service-basert server-klient arkitektur
Ulike operatørmodi med ulike hensikter
Administratorverktøy og Oppsett-modus
Brukerdokumentasjon, Status-modus og loggføring av systemhendelser
Sanntid-modus
Kart-modus
Web-server/klient 
Beskrivelse:
Et Detec Next system består av en eller flere servere og en eller flere klienter. Ved et nytt system for Detec Next Programvare må du ha en lisensnøkkel på hver opptaker/server. Du kan velge mellom maskin- (DTC-KEY-USB) eller programvarebasert (DTC-KEY-SW) lisensnøkkel.
 
 
detecnext

James Miller

Daglig leder
51 96 12 00
98 02 48 57

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på