Neopost Konvolutteringsmaskiner

Konvoluttering eller pakkemaskiner som mange kaller det, er et av de verktøyene som gir størst effektivisering.

De fleste bedrifter har et minimum av fakturaer og purringer som må ut. Mange bedrifter i dag bruker mye tid og ressurser på pakking av brev. Det er mange avdelinger/funksjoner i en bedrift som kan nyttegjøre seg en konvolutteringsmaskin; økonomi, salg, personal, hustrykkeriet osv.

Mange bedrifter har ansatte på overtid for å få denne jobben gjort, det koster bedriften dyrt. Fra noen få hundre kroner i måneden kan dette gjøres maskinelt. I tillegg til den økonomiske gevinsten er det mulig å utnytte portoen som brukes enda bedre, ved å legge tilleggsinformasjon som salgsbrev og kampanje-informasjon i samme konvolutt.

Konvolutteringsmaskiner fra Neopost:
 
DS-35 Tar jobben andre helst ikke vil ha  
DS-75 Sliteren  

Neopost DS-35

Neopost DS-75

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
51 96 12 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger

Personvern

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
51 96 12 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger