bergen
Vi har etablert oss i Bergen
5/22/2012 12:00:00 AM
1.mars -12 åpnet vi avdelingskontor i Bergen. Vi er å finne på Fagernes 4, 5043 Bergen, samlokalisert med Pegasus Kontroll AS. Vårt telefonnummer er 48 32 00 00.

Fra 1.mars overtar vi alle Gunnebos kunder i Hordaland. Liv Pettersen som da tidligere har jobbet for Gunnebo i Bergen vil være ansatt hos oss for service på kontanthånteringsproduktene i Hordaland, fra 1. mai vil vi bli styrket med enda en person.

Når det gjelder våre TV overvåkingsprodukter vil vi i starten nå håndtere våre kunder i Hordaland fra Sandnes.

Vi er allerede på plass med våre produkter på TV overvåking med installasjoner og service på flere Statoil stasjoner i regionen. Ta gjerne kontakt med oss for mer informasjon i anledning våre produkter på kontanth��ndtering og TV overvåking.


< Tilbake

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
51 96 12 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger

Personvern

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
51 96 12 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger