Følgende programvare er tilgjengelig for Nemo Q køsystem

NQ Engine - Selve hjernen i køsystemet. Køsystemet av typen NQS vil ikke kunne fungere uten PC med denne programvaren. De helt enkle systemene som går under navnet PCQ vil kunne fungere frittstående med kun en HUB. 


NQ Touch Screen 
-  Valg av visning på Touch Screen. Programvaren installeres på NQS maskin. Programvaren tilpasses kundenes behov.
 
 

NQ Statistikk - Brukes for statistisk analyse av ledelsen for å optimalisere kostnader og servicenivå. Programvaren er delt inn i fire hoveddeler.
- global statistikk - grunnlegende statistikk som dekker de mest vanlige behov
- intervall statistikk - ventetid- og betjeningstidsstatistikk i ulike tidsintervaller
- individuell statistikk - analyserer ned til minste detaljnivå
- på og avloggings statistikk - statistikk for brukeraktivitet

statistikk l


Vidar Dysjeland

Service koordinator
51 96 12 00
92 65 29 48

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på