11509 NQ Panel med tastatur

11509_s
Kaller fram neste kunde. Har 3 displayer/vinduer som viser kønummer, antall ventende/ventetid og hvilken tjeneste du kaller frem fra. Kan benyttes til på/av -logging og til videresending og fremkalling av kunder til andre tjenestetyper.

Vidar Dysjeland

Service koordinator
51 96 12 00
92 65 29 48

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på