11507 NQ Panel

11507_s
Kaller fram neste kunde. Enkel utgave. Har 3 displayer/vinduer som viser kønummer, antall ventende og hvilken tjeneste du kaller frem fra. 1 per arbeidsplass.

Vidar Dysjeland

Service koordinator
51 96 12 00
92 65 29 48

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på