Displayer

Utvalget av displayer er stort, med mulighet for å gjøre visning på LCD skjermer. Displayene kan også modulbygges slik at flere kan stå over hverandre eller på siden av hverandre for å gi nok informasjon til kundene.
image 26

11603 Kønummer / ant. ventende

11605 Kønummer / ant. ventende

11621 Kønummer / plassanvisning

11651 Kundedisplay

11671 Kundedisplay

11682 Moving text displ.

Vidar Dysjeland

Service koordinator
51 96 12 00
92 65 29 48

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på