Volumatic Count Easy Verdivekt

Verdivekt eller mynt og seddelvekt er utmerket for oppgjør av kasser. En legger i skålen laveste myntvalør (alle mynter av 50 øre), tar av skål og maskinen går automatisk til neste myntvalør, slik gjør en helt til alle myntvalører er opptalt. Den vil da gå over til laveste valør på seddel og fortsette på samme måte. På den måten har en enkelt talt opp en hel kasse, - maskinen kan utstyres med printer for å skrive ut innholdet i kassen.

Blir brukt på bensinstasjoner og alle typer butikker.
counteasy

Vidar Dysjeland

Service koordinator
51 96 12 00
92 65 29 48

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på