Talaris Vertera

Vertera™ seddelhåndteringsmaskin innebærer et betydelig fremskritt når det gjelder automatisk kontanthåndtering. Takket være Vertera kan finansielle organisasjoner tilby høykvalitets service og øke kundeengasjementet samtidig som omkostningene reduseres.

Vertera har forbedrede detekteringsegenskaper samt økt prestasjon og driftssikkerhet – alt i en kompakt maskin som
lett passer inn i banklokalet. 

Vertera seddelhådteringsmaskin gir klare forretningsfordeler på flere plan, ettersom den utgjør en integrert helhetsløsning som tilgodeser både kundens og kasererens behov og samtidig medfører økt effektivitet på bankkontoret. 

Kunden opplever at betjeningen er hurtig, effektiv og pålitelig, køene er færre og møtet mer personlig. Kassereren slipper bryderiet med å telle rett og identifisere falske sedler. Vertera gir et tryggere miljø på bankkontoret. Arbeidsoppgaver som ellers måtte utføres ved arbeidsdagens start og slutt forsvinner nesten helt, og oppdatert oversikt over kontantmengden i bankkontorene kan hentes enkelt ved behov. 

Med sin kompakte og fleksible design, passer Vertera smidig inn på arbeidsplassen – uavhengig av om kassereren har stående eller sittende arbeidsposisjon.
screen_2013-11-18%2015_50_27

Vidar Dysjeland

Service koordinator
51 96 12 00
92 65 29 48

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på