Polar S4

Døgnåpent mynt og seddelinnskudd, online mot bank.

Polar S4 er en innskuddsautomat beregnet for montering gjennom vegg og for døgnåpen drift. Maskinen er tett integrert mot MICOS og Base24 og støtter bl.a. gebyrberegning, alarmer, bankvertkort, sikker pin verifisering m.m.

Polar S4 er en driftstabil innskuddsautomat med meget enkel betjening. Markeringslys ved tastatur, kortleser, printer og seddelteller gjør at brukeren til enhver tid vet hva som skal gjøres. I tillegg er det montert en lettfattelig bruksanvisning foran på maskinen.

Polar S4 er utstyrt med journalskriver og servicepanel på baksiden, slik at daglige rutiner kan utføres fra sikker sone.

Polar S4 støtter sikker pin verifikasjon. Det benyttes 3DES (Data Encryption Standard) for kryptering av pin og utveksling av krypteringsnøkler. Vi har også tatt hensyn til sikkerheten m.h.t. hvitvaskingsloven – identifikasjon med kort og pin-kode. I tillegg er både pin-pad og kortleser forberedt for de nye EMV kravene.
polars4

James Miller

Daglig leder
51 96 12 00
98 02 48 57

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på