UV lamper

Kontroll av sedler med UV lampe er en rimelig forsikring for at du ikke mottar eller leverer fra deg falske sedler. UV lampen kan brukes på alle valuta.


mt 9 mt 9f uv lamp bellconmt22
MT 9 MT 22

Vidar Dysjeland

Service koordinator
51 96 12 00
92 65 29 48

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på