Bellcon seddeltest maskiner

Bellcon har en serie med seddeltestemaskiner som "bestemmer" om sedlene er falske eller ekte. Forskjellen på en UV tester og en seddeltestemaskin er at det ikke er noen menneskelig vurdering.

Det finnes et større sortement enn vi viser på vår nettside, ta kontakt for mer info.


supervision supervision1100spec
Supervision MC2 Supervision 1100

Vidar Dysjeland

Service koordinator
51 96 12 00
92 65 29 48

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på