Kontanthåndtering

Selv om elektronisk betaling blir mer og mer utstrakt, er bruk av kontanter fremdeles svært aktuelt. Dette betyr at mange næringsveier – f.eks. bank, detaljhandel og transportsektoren, hver dag håndtere betydelige mengder av mynt og sedler.

Siden kontant betaling fortsatt vil være en del av fremtidens økonomi, er det viktig å ha systemer og løsninger som gir trygghet og sikkerhet for personale og kunder.

Vi representerer Gunnebo i Rogaland og Hordaland med merkevarer som:

Rosengrens
SafePay
CT-Coin
Bellcon
Shinwoo
Talaris G5 Vertera
Talaris G6 Vertera
 

Underkategorier

Vidar Dysjeland

Service koordinator
51 96 12 00
92 65 29 48

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på

Referanser på kontanthåndtering i Rogalandog Hordaland

  • Jæren Sparebank
  • Nokas
  • Loomis
  • Coop
  • CircleK
  • Sandnes Sparebank
  • Etne Sparebank
  • DnBNOR
  • SpareBank 1 SR-Bank

Referanser