Milestone XProtect

Milestone er en brukervennlig programvare som sørger for at du kan se bilder live og enkelt spole tilbake for å se tidligere opptak. Det er enkelt å ta ut bilder eller opptakssekvenser for videre behandling. Programvaren gir mulighet for i ettertid å zoome inn, samt å lagre opptak for videre behandling.

xpsc7 screenshot live opensidepane highres
Tradisjonelle opptakere begrenser seg til 4,8 eller 16 kamerainnganger. Milestone håndterer sømløst antall kamerainnganger i stedet for å ha dedikerte kamerainnganger. Vi konfigurerer opp maskinen med antall lisenser for antall kamera som skal benyttes. Det er dermed enkelt å oppgradere til flere kamera, og det egentlig ingen øvre grenser for antall kamera i ett system.

Detec

Produsert for høy ytelse og lang opptakstid

Bankene stiller høye krav til overvåkingskamera. Vi har siden slutten av 80 tallet levert avansert systemer til bank, i begynnelsen som stillbildekamera.

Vår produktserie til bank er Detec, se gjerne innom Detecs hjemmeside

Etter hvert ble teknologien tilgjengelig som video med videomaskiner og fra ca år 2000 ble opptaket tilgjengelig som opptak til harddisk. Dagens systemer har lagringstid på 90 døgn (maks lagring til bank i hht. datatilsynet) og anleggene er koblet sammen slik at administrasjon, vedlikehold og uttak av bilder gjøres fra "hovedkontoret".

Brukere av Detec er blant annet, Sandnes Sparebank, DnBNOR, Posten, Klepp Sparebank, Handelsbanken mm.

detec

Modell
Video compression
Video streaming

James Miller

Salgskonsulent / rådgiver sikkerhet
51 96 12 00
98 02 48 57

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
51 96 12 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
51 96 12 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger