Kontanthåndtering

Selv om elektronisk betaling blir mer og mer utstrakt, er bruk av kontanter fremdeles svært aktuelt. Dette betyr at mange næringsveier – f.eks. bank, detaljhandel og transportsektoren, hver dag håndtere betydelige mengder av mynt og sedler.

Siden kontant betaling fortsatt vil være en del av fremtidens økonomi, er det viktig å ha systemer og løsninger som gir trygghet og sikkerhet for personale og kunder.

Vi representerer Gunnebo i Rogaland og Hordaland med merkevarer som:

Rosengrens
SafePay
CT-Coin
Bellcon
Shinwoo
Talaris TwinSafe Classic / 2
Talaris G6 Vertera
 

Underkategorier

Vidar Dysjeland

Daglig leder
51 96 12 00
92 65 29 48

Kontakt oss

Jeg vil gjerne bli kontaktet på

Referanser på kontanthåndtering i Rogalandog Hordaland

  • Jæren Sparebank
  • Nokas
  • Loomis
  • Coop
  • CircleK
  • Sandnes Sparebank
  • Etne Sparebank
  • DnBNOR
  • SpareBank 1 SR-Bank

Referanser

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
51 96 12 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
51 96 12 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger

Avdeling Sandnes

Besøksadresse:
Prinsensvei 10A
4315 Sandnes

Postadresse: 
Postboks 346 4067 Stavanger 

Avdeling Bergen

E-post: 
info@viste-somme.no

Telefon: 
48 32 00 00

Faks: 
51 96 12 01

Postadresse: 
Postboks 346, 4067 Stavanger